Piotr Müller - Decyzje relokacyjne nie zostały wykonane w całości…


Prawda czy fałsz?

Decyzje relokacyjne nie zostały wykonane w całości przez większość państw członkowskich, co potwierdza wadliwość [...] mechanizmu relokacji. KE wniosła skargi jedynie przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom. Budzi to wątpliwości co do równego traktowania

Piotr Müller, Konferencja prasowa 31/10/2019

Konferencja prasowa

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta


zbity zegar. Polska, Czechy i Węgry przyjęły najmniej uchodźców i demonstrowały pogardę dla mechanizmu relokacji. Stąd skarga KE.