Kierowanie społecznej niechęci wobec jakiejkolwiek części społeczeństwa…


Prawda czy fałsz?

Kierowanie społecznej niechęci wobec jakiejkolwiek części społeczeństwa obywatelskiego, w tym KOD i ruchów kobiecych, jest sprzeczne z tradycjami NSZZ Solidarność jako obywatelskiego ruchu społecznego i związku zawodowego

, Tygodnik "Solidarność" 21/12/2016

Tygodnik "Solidarność"


prawda. Tradycją "Solidarności" jest obrona społeczeństwa obywatelskiego