Adam Niedzielski - Niemcy i Czechy muszą wprowadzić restrykcje, bo…