Kazimierz Nycz - Do tych wartości nienegocjowalnych należy (...) małżeństwo,…