Kazimierz Nycz - Jeżeli nie ma nadzwyczajnych powodów, żeby nie…


Prawda czy fałsz?

Jeżeli nie ma nadzwyczajnych powodów, żeby nie można było przerwać bycia w Sejmie na czas Świąt, to powinno się je przynajmniej zawiesić, bo taki protest jest w jakimś sensie przeciwko tym Świętom

Kazimierz Nycz, Wywiad w radiowej Jedynce 24/12/2016

Wywiad w radiowej Jedynce

Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Protest nie jest wymierzony w święta. Posłowie dzielą się opłatkiem