Wojciech Andrusiewicz - Katalog danych zbieranych przez personel medyczny został…


Prawda czy fałsz?

Katalog danych zbieranych przez personel medyczny został poszerzony o alergie, ciała obce, grupę krwi i fakt bycia w ciąży. Nie tworzymy żadnych rejestrów, jedynie poszerzamy system raportowania wg zaleceń KE. Dostęp do danych będą mieli wyłącznie medycy

Wojciech Andrusiewicz, Wypowiedź dla PAP 03/06/2022

Wypowiedź dla PAP

Maciej Jaźwiecki / Agencja Gazeta


raczej fałsz. Dopisanie informacji o ciąży do tzw. Karty Pacjenta jest zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej z 2013 r., ale dostęp do dokumentacji może mieć wg ustawy o prawach pacjenta kilkanaście podmiotów m.in.: sądy, w tym dyscyplinarne i prokuratorzy