Prof. Wanda Olech-Piasecka - Ochrona żubra wymaga wzrostu jego populacji przy…


Prawda czy fałsz?

Ochrona żubra wymaga wzrostu jego populacji przy zapewnionym dobrostanie i właściwym zagęszczeniu. Jeden żubr na wolności potrzebuje średnio powierzchnię dwóch kilometrów kwadratowych. Takie zagęszczenie jest optymalne dla żubrów oraz dla siedliska.

Wanda Olech-Piasecka, Lasy Państwowe 02/10/2017

Lasy Państwowe


zbity zegar. 1 żubr na 2 km kw.? To liczba z sufitu