Jan Olszewski - [Bronisław Komorowski] zupełnie odszedł od ideałów narodowych…