Konrad Dyda - Autorzy [raportu Fundacji "Nie lękajcie się"] ani…


Prawda czy fałsz?

Autorzy [raportu Fundacji "Nie lękajcie się"] ani razu nie wskazali na prawomocne wyroki sądów, odwołując się jedynie do doniesień medialnych, z których większość dotyczyła orzeczeń nieprawomocnych.

Konrad Dyda, Odpowiedź Ordo Iuris na raport Fundacji "Nie lękajcie się" 27/02/2019

Odpowiedź Ordo Iuris na raport Fundacji "Nie lękajcie się"

Fot. Ordoiuris.pl


fałsz. Fałsz. Prawomocnych jest 17 z 18 wyroków, do których odnosi się raport.