Andrzej Duda - Niezależnie od różnic poglądów co do przyszłości…


Prawda czy fałsz?

Niezależnie od różnic poglądów co do przyszłości Unii Europejskiej, funkcjonowania instytucji czy obsady najważniejszych unijnych stanowisk, jedno nie ulega wątpliwości: w interesie Polski leży stabilna, zjednoczona i solidarna Europa.

Andrzej Duda, Orędzie noworoczne 31/12/2016

Orędzie noworoczne

fot. Kancelaria Prezydenta / YouTube


zbity zegar. Bzdura. To zdanie jest wewnętrznie sprzeczne.