Andrzej Duda - Dlatego też władze powinny gwarantować polskim przedsiębiorcom…


Prawda czy fałsz?

Dlatego też władze powinny gwarantować polskim przedsiębiorcom jak największą swobodę działalności. Powinniśmy być otwarci na zagranicznych inwestorów, lecz przede wszystkim promować polski kapitał i polską myśl technologiczną.

Andrzej Duda, Orędzie noworoczne 31/12/2016

Dlatego też władze powinny gwarantować polskim przedsiębiorcom jak największą swobodę działalności. Powinniśmy być otwarci na zagranicznych inwestorów, lecz przede wszystkim promować polski kapitał i polską myśl technologiczną.

fot. Kancelaria Prezydenta / YouTube


fałsz. Brzmi dobrze, ale PiS nie zrobiło w tej sprawie zupełnie nic.