Paweł Mucha - 13 wybitnych polskich prawników z różnych epok,…


Prawda czy fałsz?

13 wybitnych polskich prawników z różnych epok, w różnych latach, w komentarzach, w piśmiennictwie prawniczym, podkreślają, że prawo łaski - przysługujące prezydentowi - może polegać także na stosowaniu prawa łaski w drodze abolicji indywidualnej.

Paweł Mucha, konferencja prasowa 01/06/2017

konferencja prasowa

Fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


półprawda. Półprawda. Żaden z tych komentarzy nie podważa ważności uchwały SN.