Paweł Szefernaker - "[Cezary Tomczyk] człowiek, który chciał ściągnąć tutaj…


Prawda czy fałsz?

"[Cezary Tomczyk] człowiek, który chciał ściągnąć tutaj każdą ilość (...) niezliczoną liczbę uchodźców w tamach przymusowej relokacji tutaj ściągnąć".

Paweł Szefernaker, Śniadanie w Polsat News 27/09/2020

Śniadanie w Polsat News


fałsz. Fałsz i manipulacja. Tomczyk mówił, że polskie państwo jest przygotowane na każdą liczbę. A rząd Ewy Kopacz chciał ograniczać przyjmowanie uchodźców