Mikołaj Pawlak - "Trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym…