Mikołaj Pawlak - W ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka z…


Prawda czy fałsz?

W ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka z 2000 r. jest zdanie, które trzeba przypomnieć: "dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności". I tu jest kropka, tu nie ma żadnego przecinka, nie ma żadnego „chyba że coś”

Mikołaj Pawlak, Przesłuchanie w Senacie 11/09/2020

Przesłuchanie w Senacie

zrzut ekranu


prawda. Ustawa o rzeczniku przyjęta za rządów AWS jest jedyną polską regulacją prawną, która uznaje, że połączone komórki rozrodcze (nawet przed zagnieżdżeniem) są dzieckiem