Mikołaj Pawlak - W wywiadzie nie powiedziałem, że to się…


Prawda czy fałsz?

W wywiadzie nie powiedziałem, że to się działo w szkołach. Musimy być precyzyjni i precyzyjnie wsłuchiwać się. Słowo „edukator” utożsamiamy ze szkołą, ale tak na szczęście jeszcze nie jest. Tak więc nigdzie nie powiedziałem, że to jest szkoła

Mikołaj Pawlak, Przesłuchanie w Senacie 11/09/2020

Przesłuchanie w Senacie

Mikołaj Pawlak/ screen z Youtube


fałsz. W wywiadzie w TVN24 Pawlak mówił o groźbie "wpuszczania edukatorów do 20 tysięcy szkół, jak chociażby w Poznaniu", którzy dają dziecku "jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy"