Krystyna Pawłowicz - Do mnie zgłaszali się rodzice i mówili,…


Prawda czy fałsz?

Do mnie zgłaszali się rodzice i mówili, że RPO wspiera środowiska zupełnie wyzwolone obyczajowo i patologiczne, które w szkołach organizowały „edukacyjne”, równościowe zajęcia. (...) Czy rolą rzecznika jest wspieranie bądź finansowanie tych (...) zachowań

Krystyna Pawłowicz, Sejm 05/09/2016

Do mnie zgłaszali się rodzice i mówili, że RPO wspiera środowiska zupełnie wyzwolone obyczajowo i patologiczne, które w szkołach organizowały „edukacyjne”, równościowe zajęcia. (...) Czy rolą rzecznika jest wspieranie bądź finansowanie tych (...) zachowań

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Choć posłanka dobrze zdefiniowała rolę rzecznika.