Krystyna Pawłowicz - Pan z pokrzywdzeniem środowisk normalnych (...) i…


Prawda czy fałsz?

Pan z pokrzywdzeniem środowisk normalnych (...) i naruszania godności katolików wierzących, praw rodziców, praw kościoła, frankowiczów, lokatorów, skupia się tylko na eksponowaniu interesów silnych, wąskich i zamożnych grup.

Krystyna Pawłowicz, Sejm 05/09/2016

Sejm

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


zbity zegar. Zbity zegar. Do takich wypowiedzi może skłonić ignorancja lub zła wola.