Krystyna Pawłowicz - Terminy nacjonalizm czy nacjonalista (...) stały się…


Prawda czy fałsz?

Terminy nacjonalizm czy nacjonalista (...) stały się przedmiotem wszelkich możliwych ideologicznych i językowych manipulacji, których celem była i jest zmiana ich znaczenia, zohydzenie ich i zmuszenie innych do negatywnych i złych z nimi skojarzeń.

Krystyna Pawłowicz, Felieton dla wPolityce.pl 13/11/2016

Felieton dla wPolityce.pl

Fot . Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta


półprawda. Półprawda. Nacjonalizm źle się kojarzy - ale zasadnie