Krystyna Pawłowicz - Samo istnienie tworu o cechach Trybunału Konstytucyjnego…