Krystyna Pawłowicz - „Liderzy” opozycji W. Kosiniak-Kamysz i G. Schetyna…