Bogdan Pęk - Nie ma gwarancji, że [system EU ETS]…