Bogdan Pęk - Człowiek przy dzisiejszym stanie wiedzy, techniki i…


Prawda czy fałsz?

Człowiek przy dzisiejszym stanie wiedzy, techniki i technologii nie jest zdolny do realnego wpływu na cykliczne zmiany klimatyczne.

Bogdan Pęk, "Minęła 20", TVP Info 03/01/2022

"Minęła 20", TVP Info

19.11.2018 Krakow , ulica Raclawicka . Bogdan Pek . Pierwsze obrady nowej kadencji Sejmiku wojewodztwa Malopolskiego . Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl


zbity zegar. Wpływ człowieka na klimat jest udowodniony naukowo. Tak samo jak to, że możemy ograniczyć postępowanie zmiany klimatu przez redukcję emisji gazów cieplarnianych