Ryszard Petru - Minister Szałamacha zaplanował deficyt budżetowy na poziomie…