500+ nie pomaga matkom, które samotnie wychowują…


Prawda czy fałsz?

500+ nie pomaga matkom, które samotnie wychowują jedno dziecko. Pomaga za to zamożnym wielodzietnym rodzinom. Czy to jest sprawiedliwość?

, Konwencja .Nowoczesnej 21/05/2017

Konwencja .Nowoczesnej

03.01.2017 Warszawa , Ryszard Petru pojawil sie w Sejmie po powrocie z Madery . Fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


półprawda. Problemem jest niski próg dochodowy, ale nie wielodzietne zamożne rodziny