Bolesław Piecha - Tak dojrzałe demokracje, społeczeństwa obywatelskie, jak w…