Stanisław Pięta - We Francji żyją miliony muzułmanów, którzy posiadają…


Prawda czy fałsz?

We Francji żyją miliony muzułmanów, którzy posiadają prawa wyborcze. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie ugrupowania islamskie poparły kandydaturę prezydenta Macrona. Mamy więc bezpośredni związek obozu islamskiego z obozem lewicy europejskiej [...].

Stanisław Pięta, TV Republika 13/07/2017

TV Republika


fałsz. Macron to nie skrajna lewica, nie wszyscy muzułmanie to islamiści