Józef Pilch - Wszyscy powinni robić to, do czego są…


Prawda czy fałsz?

Wszyscy powinni robić to, do czego są powołani. Organizacją uroczystości państwowych powinien organizować wojewoda jako przedstawiciel rządu, bo to rząd organizuje uroczystości państwowe.

Józef Pilch, Wypowiedź dla PAP 05/09/2016

Wypowiedź dla PAP

Józef Pilch / fot. TVK HD / YouTube


zbity zegar. Zawłaszczenie święta państwowego narusza niepisaną zasadę ustrojową