Dariusz Piontkowski - To, co teraz proponują [środowiska lewicowe i…


Prawda czy fałsz?

To, co teraz proponują [środowiska lewicowe i liberalne] (...), jest nie tylko niedorzeczne i niepotrzebne, ale też rozmywa etos akademicki, właściwą rolę uczelni wyższych, które przede wszystkim mają za zadanie racjonalną formację młodego człowieka.

Dariusz Piontkowski, "Nasz Dziennik" 03/11/2016

"Nasz Dziennik"

FOT. AGNIESZKA SADOWSKA / AGENCJA GAZETA


zbity zegar. Standard ma chronić przed przemocą i dyskryminacją. I jest potrzebny.