Prawda czy fałsz?

Projektowane zmiany mają na celu wprowadzenie procedury, która zapewni realny wpływ sędziów oraz pozostałych zawodów prawniczych na wyłanianie kandydatur.

Stanisław Piotrowicz, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka 23/05/2017

Projektowane zmiany mają na celu wprowadzenie procedury, która zapewni realny wpływ sędziów oraz pozostałych zawodów prawniczych na wyłanianie kandydatur.

fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Ustawa pozwala, by 20 prokuratorów wskazało wszystkich sędziów