Prawda czy fałsz?

Nie jest rzeczą prezesa Trybunału Konstytucyjnego ocenianie, czy wybór został dokonany prawidłowo, czy też nie. Takich kompetencji nie ma ani cały Trybunał, a tym bardziej takich uprawnień nie ma prezes Trybunału.

Stanisław Piotrowicz, "Nasz Dziennik" 22/08/2016

Nie jest rzeczą prezesa Trybunału Konstytucyjnego ocenianie, czy wybór został dokonany prawidłowo, czy też nie. Takich kompetencji nie ma ani cały Trybunał, a tym bardziej takich uprawnień nie ma prezes Trybunału.

Fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Poseł zapomniał, że uchwały o wyborze sędziów mają podstawę prawną.