Stanisław Piotrowicz - Nie jest rzeczą prezesa Trybunału Konstytucyjnego ocenianie,…


Prawda czy fałsz?

Nie jest rzeczą prezesa Trybunału Konstytucyjnego ocenianie, czy wybór został dokonany prawidłowo, czy też nie. Takich kompetencji nie ma ani cały Trybunał, a tym bardziej takich uprawnień nie ma prezes Trybunału.

Stanisław Piotrowicz, "Nasz Dziennik" 22/08/2016

"Nasz Dziennik"

Fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Poseł zapomniał, że uchwały o wyborze sędziów mają podstawę prawną.