Stanisław Piotrowicz - Gdy informowałem o przebiegu śledztwa, były takie momenty,…


Prawda czy fałsz?

Gdy informowałem o przebiegu śledztwa, były takie momenty, gdzie dla lepszego zilustrowania sprawy posłużyłem się cytatami z zeznań świadków. Dziś, w następstwie manipulacji, cytowane przeze mnie słowa przypisywane są właśnie mi.

Stanisław Piotrowicz, Wywiad we wPolityce 04/10/2018

Wywiad we wPolityce

zrzut ekranu


zbity zegar. A komu mają być przypisywane? Piotrowicz cytował wyłącznie zeznania proboszcza. Świadków oskarżenia, w tym ofiary księdza, dezawuował i obrażał