Stanisław Piotrowicz - Wniosek jest bezpodstawny, a państwo zakłócają obrady…