Stanisław Piotrowicz - Trybunał Konstytucyjny jest władzą niezależną, odrębną, ale…


Prawda czy fałsz?

Trybunał Konstytucyjny jest władzą niezależną, odrębną, ale reguły postępowania przed Trybunałem będzie określał parlament. I to parlament będzie decydował, kto będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, bo tak jest zapisane w konstytucji.

Stanisław Piotrowicz, Konferencja w Sejmie 29/11/2016

Konferencja w Sejmie

fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Sejm wybiera sędziów w ramach ściśle określonych reguł.