Prawda czy fałsz?

Postawa PiS w momencie głosowania małej ustawy reprywatyzacyjnej - gdzie klub wstrzymał się od głosu - dowodzi tego, że nie ma woli rozwiązania tej sprawy.

Julia Pitera, "Fakty po Faktach" 28/08/2016

Postawa PiS w momencie głosowania małej ustawy reprywatyzacyjnej - gdzie klub wstrzymał się od głosu - dowodzi tego, że nie ma woli rozwiązania tej sprawy.

Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


prawda. Prawda. Prawie cały PiS wstrzymał się od głosu. 3 posłów było „za”