Krystyna Pawłowicz - Mówienie dzisiaj, że mamy chronić wolność mediów…


Prawda czy fałsz?

Mówienie dzisiaj, że mamy chronić wolność mediów jest absolutnie fałszywym podejściem, bo przede wszystkim podważa się bezpieczeństwo państwa polskiego poprzez podjudzanie Polaków na swoje demokratycznie wybrane władze

Krystyna Pawłowicz, wywiad w radiu Wnet 20/03/2017

wywiad w radiu Wnet

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


fałsz. Wolność mediów gwarantują Konstytucja RP i ustawa Prawo Prasowe