Beata Szydło - Jeżeli jest taki strajk organizowany w całym…


Prawda czy fałsz?

Jeżeli jest taki strajk organizowany w całym kraju i jeżeli wybrano taką formę, ja jeszcze raz chcę powiedzieć, że ja mam wrażenie, że jest to dyktowane przede wszystkim względami politycznymi, zaangażowaniem szefa związków w takie działania polityczne

Beata Szydło, Sygnały Dnia 31/03/2017

Sygnały Dnia

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


zbity zegar. Szef ZNP jako związkowiec walczy z reformą a nie uprawia "polityki"