Jeżeli jest taki strajk organizowany w całym kraju i jeżeli wybrano taką formę, ja jeszcze raz chcę powiedzieć, że ja mam wrażenie, że jest to dyktowane przede wszystkim względami politycznymi, zaangażowaniem szefa związków w takie działania polityczne

Beata Szydło Sygnały Dnia - 31/03/2017

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Szef ZNP jako związkowiec walczy z reformą a nie uprawia "polityki"