Prokuratura Krajowa - Przedstawiciele wszystkich sejmowych stronnictw i niezrzeszeni mieli…