Prokuratura Krajowa - Przeniesienie obrad z sali plenarnej do Sali…