Konstanty Radziwiłł - Myślę, że podstawowym argumentem za tym jest…


Prawda czy fałsz?

Myślę, że podstawowym argumentem za tym jest to, że ta procedura budzi ogromne kontrowersje i sprzeciw w dużej części polskiego społeczeństwa. Jest sporo takich ludzi, którzy uważają, że to niedopuszczalne.

Konstanty Radziwiłł, Otwarcie Kliniki Diagnostyki i Leczenie Niepłodności 22/12/2016

Otwarcie Kliniki Diagnostyki i Leczenie Niepłodności


fałsz. Fałsz. Badania opinii publicznej mówią, że jest dokładnie odwrotnie