Konstanty Radziwiłł - Jeśli celem organizatorów tej akcji jest doprowadzenie…


Prawda czy fałsz?

Jeśli celem organizatorów tej akcji jest doprowadzenie do paraliżu, jeśli nie całej służby zdrowia, to niektórych placówek, to jest rzeczą zupełnie oczywistą, że rozpoczęła się jakaś gra bezpieczeństwem pacjentów.

Konstanty Radziwiłł, Rozmowa z PAP 04/12/2017

Rozmowa z PAP

17.11.2016 Warszawa . Konstanty Radziwill podczas konferencji podsumowujacej rok pracy Ministerstwa Zdrowia . Fot . Kuba Atys / Agencja Gazeta


raczej fałsz. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi Ministerstwo Zdrowia.