Jeśli celem organizatorów tej akcji jest doprowadzenie do paraliżu, jeśli nie całej służby zdrowia, to niektórych placówek, to jest rzeczą zupełnie oczywistą, że rozpoczęła się jakaś gra bezpieczeństwem pacjentów.

Konstanty Radziwiłł Rozmowa z PAP - 04/12/2017

17.11.2016 Warszawa . Konstanty Radziwill podczas konferencji podsumowujacej rok pracy Ministerstwa Zdrowia . Fot . Kuba Atys / Agencja Gazeta

Odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi Ministerstwo Zdrowia.