Konstanty Radziwiłł - Prawdą jest, że finansowanie procedury [in vitro],…


Prawda czy fałsz?

Prawdą jest, że finansowanie procedury [in vitro], która budzi znaczący sprzeciw dużej części społeczeństwa ze środków publicznych, oznacza zmuszanie niektórych do tego, żeby płacili na coś, wobec czego odczuwają poważny konflikt sumienia i sprzeciw.

Konstanty Radziwiłł, "Fakty po faktach", TVN24 06/09/2016

"Fakty po faktach", TVN24

Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta


fałsz. Nieprawda. Z badań wynika, że większość społeczeństwa popiera in vitro