Konstanty Radziwiłł - Oczekiwania rezydentów są nierealistyczne