Konstanty Radziwiłł - Standardy medyczne, jako zbiory rekomendacji (zaleceń), odnoszących…


Prawda czy fałsz?

Standardy medyczne, jako zbiory rekomendacji (zaleceń), odnoszących się do określonych działań w obszarze medycyny, co do zasady nie powinny mieć charakteru prawnego, a co za tym idzie, nie powinny stanowić bezwzględnie obowiązującego prawa

Konstanty Radziwiłł, Odpowiedź na list rzecznika praw obywatelskich 16/03/2017

Odpowiedź na list rzecznika praw obywatelskich


zbity zegar. Tu właśnie są pogrzebane prawa rodzących, ich prawa będą gorzej chronione