Konstanty Radziwiłł - Mam cztery córki i więcej wnuczek. I…


Prawda czy fałsz?

Mam cztery córki i więcej wnuczek. I w każdym przypadku - oświadczam uroczyście - gdyby doszło do strasznego nieszczęścia (gwałtu), to z całą pewnością otoczyłbym miłością to dziecko i swojego wnuka. Mam prawo do tego, żeby trzymać się swego sumienia

Konstanty Radziwiłł, Wypowiedź na sejmowej komisji zdrowia o tabletce "dzień po" 06/04/2017

Wypowiedź na sejmowej komisji zdrowia o tabletce "dzień po"


zbity zegar. Klauzula sumienia nie obejmuje recept. Córki i wnuczki mają własne sumienia