Są wyjątkowo niektóre kraje, w których jest dozwolony bez ograniczeń i bez recepty. Przytłaczająca większość krajów europejskich wprowadziła różne ograniczenia. Jeżeli blisko 20 krajów wprowadziło ograniczenia (...)

Konstanty Radziwiłł Komisja Zdrowia - 06/04/2017

Fałsz. Jest dokładnie odwrotnie: 20 krajów nie wprowadziło ograniczeń