Konstanty Radziwiłł - Są wyjątkowo niektóre kraje, w których jest…


Prawda czy fałsz?

Są wyjątkowo niektóre kraje, w których jest dozwolony bez ograniczeń i bez recepty. Przytłaczająca większość krajów europejskich wprowadziła różne ograniczenia. Jeżeli blisko 20 krajów wprowadziło ograniczenia (...)

Konstanty Radziwiłł, Komisja Zdrowia 06/04/2017

Komisja Zdrowia


fałsz. Fałsz. Jest dokładnie odwrotnie: 20 krajów nie wprowadziło ograniczeń