Elżbieta Rafalska - Byliśmy oceniani jako rząd, który najskuteczniej zwalczał…


Prawda czy fałsz?

Byliśmy oceniani jako rząd, który najskuteczniej zwalczał ubóstwo wśród dzieci i młodzieży. I są to zewnętrzne oceny międzynarodowych organizacji. Były tu też oceny Banku Światowego.

Elżbieta Rafalska, „Sygnały dnia”, PR1 10/05/2019

„Sygnały dnia”, PR1

Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta


blisko prawdy. Bank Światowy stwierdził, że 500+ powinno ograniczyć skrajne ubóstwo – wskazał jednak możliwe konsekwencje dla rynku pracy i niepewny wpływ na liczbę urodzeń