Byliśmy oceniani jako rząd, który najskuteczniej zwalczał ubóstwo wśród dzieci i młodzieży. I są to zewnętrzne oceny międzynarodowych organizacji. Były tu też oceny Banku Światowego.

Elżbieta Rafalska „Sygnały dnia”, PR1 - 10/05/2019

Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta

Bank Światowy stwierdził, że 500+ powinno ograniczyć skrajne ubóstwo – wskazał jednak możliwe konsekwencje dla rynku pracy i niepewny wpływ na liczbę urodzeń