Marcin Romanowski - Zgodnie z polską Konstytucją oraz kodeksem karnym…


Prawda czy fałsz?

Zgodnie z polską Konstytucją oraz kodeksem karnym nikt nie może być zmuszanym do wspierania działań, które uznaje za sprzeczne ze swoim sumieniem czy wyznawaną religią. Zagraniczne koncerny zobowiązane są do przestrzegania polskiego prawa.

Marcin Romanowski, Oświadczenie dla PAP 30/06/2019

Oświadczenie dla PAP

Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta


zbity zegar. Pracownik został zwolniony bo naruszał normy społeczne. IKEA przeciwdziałała dyskryminacji, jakiej się dopuścił