Marcin Romanowski - W warstwie ideologicznej ona jest niebezpieczna, bo…


Prawda czy fałsz?

W warstwie ideologicznej ona jest niebezpieczna, bo np. błędnie identyfikuje przyczyny przemocy, właśnie wskazując na tradycję, role płciowe, a nie w patologie w postaci alkoholu, narkotyków i uprzedmiotowienia roli kobiety

Marcin Romanowski, Sejm 16/12/2020

Sejm

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta


fałsz. Alkohol często towarzyszy przemocy, ale nie jest jej źródłem