Marcin Romanowski - Traktat o UE w art. 4 mówi…


Prawda czy fałsz?

Traktat o UE w art. 4 mówi wprost o ochronie tożsamości narodowej i konstytucyjnej państw członkowskich. Dlatego działania, z którymi spotkała się gmina Tuchów, w sposób ewidentny są sprzeczne z regulacjami traktatowymi.

Marcin Romanowski, Konferencja prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości 18/08/2020

Konferencja prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości

ze strony ministerstwa sprawiedliwości


zbity zegar. Unia chroni tożsamość narodową członków, ale wszyscy członkowie - także Polska - zgodzili się przestrzegać zasad niedyskryminacji i tolerancji.